Tekne ve Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortası
Emtia taşıma sigortası ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

Belirtilen güzergahlar haricinde terör ve harp teminatları eklenebileceği gibi yükleme, aktarma ve boşaltma esnasında meydana gelecek hasarlar ve gümrük masrafları da teminata dahil edilebilmektedir.

Tekne Sigortası
Ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlar.