Hasar Anında Bilmeniz Gerekenler

Unutmayınız!
Sigortalı veya mağdur. Sigortaya konu zararını en kısa sürede ve doğru bilgilerle sigortacıya aktarmakla yükümlüdür. Geçen
süre içerisinde artan hasar miktarınızdan sigorta şirketi sorumlu değildir.

ARAÇ HASARLARINDA;

 • Meydana gelen hasarı sigortanıza bildiriniz.
 • Aracınızı sigortanızın yönlendireceği yada dilediğiniz bir servise çekiniz.
 • Sigorta şirketi ile anlaşmalı bir servis ise;
  Tüm hasar evraklarınızı ve poliçe fotokopilerinizi servise teslim ediniz. Hasar işlemlerinizin kalan kısmını servisiniz yönetecektir.
 • Sigorta şirketi ile anlaşmalı bir servis değil ise;
  Servis bilgilerinizi sigortaya bildiriniz ve eksper talebinde bulununuz. Tüm hasar evraklarını ve poliçe fotokopilerini gelecek olan ekspere iletilmek üzere servise teslim ediniz.
 • Onarım, temin, teyit ve teslim işlemleri için sigorta şirketinin ilgili departmanı ile görüşünüz.


Anlaşmalı Kaza Tutanağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Unutmayınız !
Yaralanmalı kazalarda, tek taraflı kazalarda, tarafların alkollü olduğu durumlarda, araç-sürücü ve sigorta belgelerinin eksik olduğu durumlarda ve kamu araçları ile karışılan kazalarda taraflar aralarında anlaşmalı tutanak düzenleyemezler!
bu gibi durumlarda olay trafik ekiplerince tutanak altına alınır.

ÇİFT TARAFLI ( İKİ ARAÇLI) MADDİ HASARLI KAZA ANINDA;

 • 1-Öncelikle kendinizin ve yolcularınızın can güvenliği için yol güvenlik ve İkaz önlemlerini alınız.
 • 2-Kendi aracınızın ve kazaya karışan diğer aracın sürücü, araç belgelerini ve trafik sigortasını ve sürelerini kontrol ediniz.
 • 3-Eğer tarafların trafik sigortaları, sürücü ve araç belgeleri var ve yürürlükte ise, olay yerini detaylı fotoğraflandırınız ve araçlarını trafiği aksatmayacak şekilde yol kenarına alınız.
 • 4-Kaza tespit tutanağına karşılıklı ehliyet, ruhsat, sigorta, irtibat, kaza krokisi ve beyan bilgilerini doldurunuz.
 • 6-Kaza tutanağı her iki tarafta da bulunması gerektiği için aslının ve kopyasının taraflarca ıslak imzalı olmasını dikkat ediniz.
 • 7-Karşılıklı ehliyet, ruhsat, sigorta evraklarınızın fotokopilerini alınız.
 • 8- Sigortacınız ve Servisiniz ile irtibata geçiniz.


ÇOK ARAÇLI ( 3 ARAÇ VE ÜZERİ ) MADDİ HASARLI KAZA ANINDA;

 • 1-Öncelikle kendinizin ve yolcularınızın can güvenliği için yol güvenlik ve İkaz önlemlerini alınız.
 • 2-Kendi aracınızın ve kazaya karışan diğer araçların sürücü, araç belgelerini ve trafik sigortasını ve sürelerini kontrol ediniz.
 • 3-Eğer tarafların trafik sigortaları, sürücü ve araç belgeleri var ve yürürlükte ise, olay yerini detaylı fotoğraflandırınız ve araçlarını trafiği aksatmayacak şekilde yol kenarına alınız.
 • 4-Kaza tespit tutanağına karşılıklı ehliyet, ruhsat, sigorta, irtibat, kaza krokisi ve beyan bilgilerini doldurunuz.
 • 5-Zincirleme kazalarda her araç kendine çarpan ve kendinin çarptığı araçla ayrı ayrı tutanak düzenlemeli ve diğer her aracın aralarında düzenlediği tutanaklardan fotokopi alınmalıdır.
 • 6-Eğer tek bir araç çok sayıda araca kendi başına zarar verdi ise; Çarpan araç çarptığı her araçla ayrı ayrı tutanak düzenlemeli ve her tutak kopyası tüm taraflarda bulunmalıdır.
 • 7-Taraflar düzenlenen tüm tutanak ve evraklardan fotokopi almalıdır.
 • 8- Sigortacınız ve Servisiniz ile irtibata geçiniz.


KONUT VE İŞ YERİ HASARLARINDA;

 • Hasarı detaylı fotoğraflandıktan sonra, hasarın büyümemesi için gerekli önlemleri alınız.
 • Meydana gelen hasarı sigorta şirketine yada acentenize bildiriniz.
 • Gelen sigorta eksperine hasarınızı ve çekilen fotoğrafları gösteriniz.
 • İstenilen belge ve hasar tazmini ile ilgili sigorta şirketinizden bilgi alınız.