İşyeri Sigortası

İşyeri binanızı, demirbaş , emtea ve makine-tesisatınızı; yangın, deprem, hırsızlık, sel-su baskını, dahili su baskını, yer kayması, kara ve hava taşıtları çarpması, duman, fırtına, grev, terör, lokavt, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, kar ağırlığı, cam kırılması gibi risklere karşı güvence altına alır.

Ek olarak kira kaybı, iş durması, alternatif işyeri masrafları, makine kırılması, elektronik cihaz hasarları, taşınan para, emniyeti suiistimal gibi risklerin yanı sıra personelinize, komşularınıza ve çevrenize, müşterilerinize, mal sahibi yada kiracınıza karşı mali sorumluluklarınız için teminat sağlar.

Hatta mesleğinize özel olarak geliştirilen ürünler ile teminat alanını genişletebilirsiniz.