Dask

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince belirtilen bölgelerdeki ve belirtilen bina tipleri sahiplerinin yaptırması zorunu olan deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları kapsayan zorunlu sigorta poliçesidir.