Sağlık Sigortası

Özel Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta dönemi içinde karşılaşabileceği bir kaza ve hastalık durumunda acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane tedavi ve cerrahi operasyon giderlerini karşılayan bir güvencedir. Sigortalıların bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında ortaya çıkan yüksek tedavi giderlerini genel ve özel şartlar dahilinde karşılar.

Sunulan farklı teminat paket seçenekleri ile riskiniz ve bütçeniz için en uygun ürünü seçebilirsiniz.

 
SAĞLIK SİGORTALARI

Sadece yatarak teminatlı poliçeler
Sadece 24 saati aşan yatışlı; tedavi-ilaç giderlerini ve ameliyat masraflarınızı yurt içi ve yurt dışında, poliçede belirtilen oran ve limitler dahilinde, özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılar. Fakat sunulan ek ürünler ile bazı ayakta acil müdahale hizmetleri ve tanı yöntemleri de teminata dahil olabilmektedir.

Yatarak ve ayakta teminatlı poliçeler

Yatarak ve ayakta; tedavi, ameliyat, tanı ve ilaç giderlerini yurt içi ve yurt dışında, poliçede belirtilen oran ve limitler dahilinde özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılar.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları

Sigorta şirketinin belirtmiş olduğu, sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki yatarak ve ayakta; tedavi, ameliyat ve tanı işlemleriniz için özel sağlık kurumuna ödemeniz gereken fark ücretlerini poliçede belirtilen oran, limit ve sayı dahilinde özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılar.