Kasko

Kasko sigortası; sigorta yaptırılan aracın ve içindekilerin uğrayacağı zararları, üçüncü kişilere karşı sorumluluklarınızı teminat altına aldığı gibi istenildiği takdirde yurt dışındaki riskleriniz ve ticarı taşıtların taşıdığı emtealar içinde teminat sağlar.


Kasko sigortası teminat özeti;

- Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
- Doğal afetler
- Yanma
- Çalınma yada çalınmaya teşebbüs
- Sigara ve Benzeri Madde Zararları
- Yetkili Olmayan Kişilerce Çekilme
- Anahtarın Ele Geçirilmesi Nedeniyle Çalınma
- Anahtar kaybı zaraları
- Grev L.H.H. ve Terör
- Koltuk Ferdi Kaza
- Manevi Tazminat talepleri