Mühendislik Sigortaları

Makine Kırılması Sigortası
Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, Normal çalışır halde iken, Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında yada Dururken; Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler , Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi, Kazanlardaki su eksikliği, Su çekiçlemesi, Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar , Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal gibi ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını poliçe yazılı özel ve genel şartlar dahilinde temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası
Cihazın ve tesislerin deneme devresinden sonra, Normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında yada Dururken; Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler , Hatalı kullanım, Yıldırım, İnfilak, Fiziki zararlar ve sıvı teması gibi ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını poliçe yazılı özel ve genel şartlar dahilinde temin eder.

İnşaat All Risk Sigortası
Projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi için inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…) Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, Şantiye-işletme kazaları, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi poliçe belirtilen özel ve genel şartlar dahilinde güvence altına alır.

Montaj All Risk Sigortası
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…),Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi poliçe belirtilen özel ve genel şartlar dahilinde güvence altına alır.